ชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

เครือข่ายสิ่งแวดล้อมชุมชน ประเทศไทย

                  Community Environment Network Thailand

ค้นหารายชื่อชุมชน / จังหวัดที่ท่านต้องการ

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
17
June

“บ้านบางโรง” เป็นชุมชนเก่าแก่ชุมชนหนึ่งบนเกาะภูเก็ต
ชุมชนแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางการปกครองที่มีชื่อว่า
เมืองถลางบางโรงในอดีตเกือบ 200 กว่าปี

1 10 11 12